fbpx

Czym jest zawór trójdrogowy i po co się go stosuje?

Zawór trójdrogowy w systemie z pompą ciepła służy do przekierowywania ciepła z jego źródła do systemu centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej. Jak działa?

Zawór trójdrogowy to połączenie między pompą ciepła (lub jakimkolwiek jego innym źródłem) a odbiornikami ciepła (np. grzejniki czy ogrzewanie płaszczyznowe). W instalacjach centralnego ogrzewania przyjmuje najczęściej formę elektrozaworu, który decyduje o tym, czy energia płynie do grzejników czy do zbiornika ciepłej wody użytkowej. 

Współcześnie na tym się jednak możliwości zaworów trójdrogowych nie kończą, bo pozwalają one także na zmianę kierunku w którym płynie woda, co pozwala na odwrócenie obiegu i naprzemienne zasilanie dwóch odbiorników ciepła.

WODA UŻYTKOWA MA ZAWSZE PRIORYTET

Kiedy wiemy już, jak działa zawór trójdrogowy, warto zrozumieć jego miejsce w systemie centralnego ogrzewania. W przypadku dwufunkcyjnych źródeł ciepła, zapewniających też ogrzewanie wody użytkowej, woda taka ma zawsze priorytet.

Zadaniem zaworu trójdrogowego jest więc przekierować w to miejsce ciepło, zawsze wtedy, gdy jest ono potrzebne. Oczywiście o tym, kiedy ma być otwarty nie decyduje sam zawór, a sterownik umieszczony w źródle ciepła. 

Jeśli zdarzyłoby się, że uszkodzenie zbiornika na ciepłą wodę użytkową nie pozwoli na uzyskanie odpowiedniej temperatury wody w nim, całkiem sprawne źródło ciepła może nie być w stanie ogrzać budynku. Nie dlatego, że nie będzie w stanie, ale dlatego, że cały czas będzie wysyłać energię do układu wody użytkowej. Gdyby natomiast doszło do awarii systemu c.o., która uniemożliwi uzyskanie zadanej temperatury w budynku, nie powinna ona wpływać na przygotowanie wody użytkowej. 

ZAWORY TRÓJDROŻNE MIESZALNIKOWE

Nieco inną funkcję pełnią zawory trójdrogowe mieszalnikowe. Najczęściej wykorzystuje się je przy kotłach na paliwo stałe, a ich funkcją jest utrzymanie zadanej temperatury czynnika grzewczego (najczęściej wody) i tym samym ochrona użytkowników przed poparzeniem się, a samej instalacji przed pracą w nieoptymalnej temperaturze. 

Zbyt niska temperatura wody powracającej do kotła może bowiem skutkować korozją elementów układu. Sprawnie działający zawór trójdrogowy ma więc wpływ na skuteczność ogrzewania.

TYPOWE AWARIE ZAWORU TRÓDROGOWEGO

Najczęściej problemy z zaworem trójdrogowym objawiają się poprzez spadek temperatury wody w układzie, zawieszanie się zaworu czy tylko częściowe rozgrzewanie się rury prowadzącej do grzejnika. 

W jaki sposób zaradzić tego typu problemom? Najczęściej wystarczy po prostu przeczyścić zawór. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *