fbpx

Wyższe dofinansowania w programie Czyste Powietrze

Od 3.01.2023 roku w życie weszły nowe zasady dofinansowań w programie Czyste Powietrze. Zmieniło się sporo. Przede wszystkim osoby termo modernizujące dom mogą liczyć na wyższe kwoty dofinansowania. 

Najważniejszą zmianą są nowe progi dochodowe i kwotowe w programie. Do tej pory dotację z Czystego Powietrza mogły wziąć tylko osoby, których roczny dochód nie przekraczał 100 tys. zł. Teraz kwotę tę podniesiono do 135 tys. zł. Opierając się na danych serwisu wynagrodzenia.pl można przyjąć, że zmiana ta podnosi liczbę Polaków mogących skorzystać z dofinansowania o tylko 5%. Warto jednak zaznaczyć, że mówimy tu o osobach dobrze, jak na nasze warunki, zarabiających, a więc potencjalnie bardziej skłonnych do podejmowania wydatków na termomodernizację swoich domów.

Pieniądze, po które sięgnąć mogą osoby o takich dochodach również poszły wyraźnie w górę. W przypadku pomp ciepła powietrze/woda o podwyższonej efektywności energetycznej (czyli większości obecnie montowanych) będzie to aż 19 400 zł. Jedynym zastrzeżeniem jest to, że kwota dofinansowania nie może stanowić więcej niż 55% całego wydatku na inwestycję. Beneficjent może oczywiście przy okazji wymiany źródła ciepła uzyskać dofinansowanie również na docieplenie domu, wymianę okien czy montaż instalacji fotowoltaicznej (maksymalnie 6000 zł, ale nie więcej niż 40% wydatków). Co ważne, maksymalna łączna kwota dofinansowania w programie wynosi teraz aż 66 000 zł.

PODWYŻSZONE POZIOMY DOFINANSOWANIA

Jeszcze korzystniej prezentują się nowe maksymalne kwoty dofinansowań dla osób zarabiających mniej. Na podwyższony poziom dofinansowania mogą liczyć osoby, których dochód miesięczny wynosi maksymalnie 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym lub 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Pod uwagę brane są tu rzecz jasna kwoty netto. 

Jeśli zakwalifikujemy się do podwyższonego poziomu dofinansowania możemy liczyć na 28 100 zł dofinansowania na pompę ciepła powietrze/woda o podwyższonej efektywności energetycznej, pod warunkiem, że dotacja nie pokryje więcej niż 80% kosztów. Na fotowoltaikę weźmiemy wtedy do 9000 zł (maksymalnie 70% wydatków), a kompleksowa termomodernizacja może przynieść nam maksymalną dopłatę w wysokości 99 tys. zł. Wciąż nie jest to jednak maksymalna kwota, jaką można uzyskać z Czystego Powietrza.

Najwyższy poziom dofinansowania przypada na osoby, których dochód miesięczny wynosi maksymalnie 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo gdy gdy przez 6 ostatnich miesięcy beneficjent ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

W takiej sytuacji możemy uzyskać nawet 35 200 zł na pompę ciepłą powietrze/woda o podwyższonej efektywności energetycznej  (nie ma tu zastrzeżeń dotyczących maksymalnego udziału dotacji w inwestycji). Na fotowoltaikę otrzymamy maksymalnie 15 000 zł, a cały termomodernizacja może przynieść nam łączną dotację na poziomie… 135 000 zł!

CZY TO RZECZYWIŚCIE DZIAŁA?

Skąd osoba, która zarabia 1500 zł miesięcznie weźmie 35 000 zł na pompę ciepła – zapyta ktoś dociekliwy. Rzeczywiście, przez długi czas był to problem, dlatego w 2022 roku wprowadzono Czyste Powietrze Plus, w ramach którego beneficjent może uzyskać 50% dofinansowania w formie przedpłaty. Skorzystanie z niego będzie możliwe tylko przy podwyższonym i najwyższym poziomie dofinansowania. 

W przypadku poziomu podstawowego musimy wyłożyć pieniądze (lub uzyskać kredyt), a potem odzyskamy do 19 400 zł, które wydaliśmy. Na osłodę takiej sytuacji otrzymujemy jednak ulgę termomodernizacyjną w rocznym rozliczeniu PIT. Kwota inwestycji (obniżona o uzyskaną dotację) obniży podstawę naszego opodatkowania. Co oznacza to w praktyce? Że płacąc najniższy możliwy, 12-procentowy podatek dochodowy, do pompy kosztującej nas 35 500 zł dostaniemy 19 400 zł dofinansowania oraz 1932 zł zwrotu z podatku. Finalny łączny koszt pompy to będzie więc 14 168 zł… czyli równowartość zakupu niespełna 5 ton ekogroszku w ostatnim roku (zakładając cenę 3000 zł za tonę).

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Aby uzyskać dofinansowanie w programie Czyste Powietrze należy złożyć wniosek w odpowiednim WFOŚiGW. Dla Mazowsza można zrobić to korzystając z Portalu Beneficjenta. Zaakceptowany wniosek będziemy musieli później wydrukować i wysłać wraz z załącznikami w wersji papierowej. Po pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku (WFOŚiGW ma na to 30 dni) otrzymamy decyzję, ale jeszcze nie pieniądze. Te wpłyną na nasze konto dopiero po wypełnieniu drugiego wniosku – o wypłatę środków. To tu znajdzie się miejsce dla załączników potwierdzających zrealizowanie przez nas inwestycji. 

Jeśli przy inwestycji posiłkujemy się kredytem, wniosek możemy złożyć również w części banków. Ich listę znajdziemy na stronie programu.

Po ostatnich zmianach dofinansowanie w programie Czyste Powietrze będzie więc nie tylko wyższe, ale też szerzej dostępne. Czy przełoży się to na zwiększoną liczbę inwestycji w pompy ciepła? Wiele wskazuje, że tak – w ostatnich miesiącach blisko 2/3 składanych w programie wniosków dotyczyć właśnie tych urządzeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *